Wysyłka newslettera

DANE PRZETWARZANE W CELU WYSYŁKI TREŚCI MARKETINGOWYCH W POSTACI NEWSLETTERA

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby wysyłki treści marketingowych w postaci newslettera jest spółka Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. (ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk).

 

W JAKIM CELU BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje dotyczące firmy, nowych produktów, aktualnej oferty z kolekcji Dr. Oetkera oraz przepisy i porady związane z przygotowywanymi przez nas specjałami) pocztą elektroniczną.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wysyłki newslettera.

 

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes spółki Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. polegający na realizacji działań marketingowych.

 

KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:

  • Pracownicy Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. odpowiedzialni za realizację działań marketingowych
  • Firma wspierająca naszą spółkę obsługujące i serwisujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz wspierające nas w realizacji działań marketingowych

 

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe służące do wysyłania treści marketingowych zostaną niezwłocznie usunięte z naszej bazy po wycofaniu zgody na ich wysyłkę.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ Dr. OETKER POLSKA SP. Z O.O.?

Przysługuje Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • cofnięcia zgody na przesyłanie treści marketingowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości na adres ochronadanychosobowych@oetker.pl lub poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści newslettera; Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki treści marketingowych, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

JAK MOGĄ UZYSKAĆ PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA PRZEZ DR. OETKER POLSKA SP. Z O.O. PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych, mogą Państwo wysłać wiadomość na adres ochronadanychosobowych@oetker.pl.

 

CZY PAŃSTWA DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że Spółka Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałyby Państwa dane i automatycznie je analizowały na potrzeby realizacji działań marketingowych.

Spółka Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje również systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje realizacji działań marketingowych.