Polityka prywatności

Informacje dotyczące danych osobowych

Dr. Oetker Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej „My”) szanuje Państwa prywatność, dlatego też ochronę Państwa danych osobowych takich jak: imię, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mailowy, numer telefonu itp., traktujemy bardzo poważnie.

Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych regulują kwestie związane z przetwarzaniem, w tym gromadzeniem oraz wykorzystywaniem Państwa danych osobowych, o ile wiąże się to w jakikolwiek sposób z użytkowaniem naszych serwisów znajdujących się pod adresem elektronicznym www.e-oetker.pl. Wykorzystując Państwa dane osobowe działamy zawsze zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz uwzględniając poniższe zasady.

Dr. Oetker Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-339) ul. Adm. Dickmana 14/15 jest administratorem danych osobowych użytkowników naszych witryn internetowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 677 z późn.zm.).

1. Unikanie gromadzenia zbędnych danych osobowych

Przestrzegamy zasadę gromadzenia wyłącznie takiej ilości danych osobowych, która jest niezbędna do korzystania przez Państwa z naszego serwisu.

2. Dane osobowe oraz zgoda na przetwarzanie

Przetwarzamy, w tym gromadzimy i wykorzystujemy, wyłącznie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszego serwisu www.e-oetker.pl w następujących celach:

  • wysyłki bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 615 z późn. zm.),

  • przesłania odpowiedzi na skierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie,

  • umożliwienia użytkownikom dokonania rejestracji w tym serwisie w celu utworzenia bezpłatnego konta, za pośrednictwem którego nasi użytkownicy mogą dodawać przepisy oraz wystawiać ocenę przepisu wraz z komentarzem.

Ponadto, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko po uprzednim wyraźnym wskazaniu przez Państwa (zgodzie) na takie przetwarzanie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celu oraz w zakresie, o których mowa w udzielonej zgodzie. Będziemy Państwa na przykład informować o naszych produktach i usługach wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Jeśli taka prośba do nas wpłynie, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że ich zachowania wymagają obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie oświadczenia woli, w tym dotyczące chęci wycofania zgody prosimy przesłać na adres:

ochronadanychosobowych@oetker.pl

lub

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk

3. Dane generowane automatycznie

W ramach użytkowania naszej strony internetowej, może dojść do automatycznego przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to przede wszystkim nazwy Państwa dostawcy internetowego, adresu IP, typu przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz odwiedzanych stron internetowych wraz z wyszukiwanymi słowami jak i stron, za pośrednictwem których odwiedzają nas Państwo w Internecie. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się anonimowo.

4. Cookies i inne oprogramowanie

Podczas korzystania z naszej strony internetowej może dojść do zapisywania na Państwa komputerze lub urządzeniach z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. tablet) pojedynczych, małych plików tekstowych, które są wysyłane przez nasz serwis i pobierane przez Państwa komputer lub urządzenie (dalej „Cookies”). Korzystamy z Cookies, aby ułatwić bądź ulepszyć korzystanie z naszego serwisu.

Cookies pozwalają na identyfikację użytkowników często odwiedzających nasz serwis. Przy czym, Cookies nie gromadzi ani nie zapisuje Państwa danych osobowych. Aby zapewnić Państwu właściwą obsługę, wykorzystujemy zarówno „Permanent-Cookies” jak i „Session-Cookies”.

Dane gromadzone przez okres dwóch lat za pomocą „Permanent-Cookies” umożliwiają Państwu komfortowe użytkowanie naszego serwisu w trakcie każdej wizyty, nie tylko tej aktualnej, oraz są wykorzystywane przez nas wyłącznie do tego celu.

Dane archiwizowane w „Session-Cookies” obowiązują jedynie podczas danej wizyty oraz służą zapewnieniu Państwu nieograniczonych możliwości korzystania z naszych usług oraz strony internetowej podczas aktualnej wizyty w naszym serwisie.

W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na dezaktywację Cookies, nie jesteśmy w stanie Państwu zagwarantować, że będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich naszych usług w sposób nieograniczony.

Dodatkowo informujemy, że jeżeli chcieliby Państwo zmienić sposoby korzystania z Cookies lub je usunąć wszelkie informacje w tym zakresie zawierają instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html.

Cookies, które zostały już zapisane na Państwa komputerze lub urządzeniu, mogą Państwo usunąć kasując tymczasowe strony internetowe.

Korzystamy z usług innych firm do wyświetlania w naszym imieniu reklam w sieci Internet. Firmy te mogą zbierać anonimowe informacje o wizytach użytkowników na naszej stronie internetowej oraz badać interakcję w związku z naszymi produktami i usługami. Mogą również korzystać z informacji o wizytach użytkownika na stronie Dr Oetker i innych stronach internetowych, aby w odpowiedni sposób kierować reklamy towarów i usług. Zbierane informacje dotyczą jedynie aktywności użytkownika w sieci i nie zbierają jego żadnych danych osobowych. W przypadku, kiedy użytkownik nie zgadza się na zbieranie w/w informacji, może wyłączyć oprogramowanie na swoim komputerze, wchodząc na stronę pod adresem http://optout.netmng.com/<wbr />optout.php i zaznaczając opcję „opt-out”

5. Sieć społecznościowa

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook („Social Plugins”).

Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie Państwa przeglądarka połączy Państwa bezpośrednio z tym serwisem.

Jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej klikną Państwo na wybrany link, może dojść do przekazania Państwa danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania naszego serwisu klikną Państwo na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem Państwa konta może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu naszej strony internetowej oraz zapisania tego faktu na Państwa koncie w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny. Państwa komentarz opublikowany na stronach naszego serwisu przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie.

Na przykład, jeżeli opublikują Państwo komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.

Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie Państwa prywatności znajdą Państwo w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

6. Dostęp osób trzecich do Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez nas oraz – o ile wyrazili Państwo uprzednią zgodę – także przez inne przedsiębiorstwa Grupy Oetker lub zatrudnionych przez nas usługodawców. W dwóch ostatnich przypadkach zapewniamy, że przedsiębiorstwa Grupy Oetker oraz usługodawcy będą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wynikających z niej obowiązków nałożonych na administratorów danych.

Nasi usługodawcy współpracują z nami w celu m.in. dostarczenia Państwu zamówionych towarów, przesyłania materiałów reklamowych bądź organizacji konkursów.

W przypadkach innych, niż wyżej wymienione, osoby trzecie nie mają dostępu do Państwa danych osobowych. Zebranych danych osobowych nie sprzedajemy ani nie wykorzystujemy do innych celów, z wyłączeniem udostępniania na wniosek odpowiednich organów państwowych.

7. Bezpieczeństwo

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, co oznacza że stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

8. Dzieci

Nie jesteśmy zainteresowani zbieraniem danych osobowych dotyczących dzieci poniżej 15 roku życia. Jeśli dowiemy się, że takie dane zostały nam przekazane bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych, niezwłocznie je usuniemy. W tym celu prosimy o przekazanie nam przez Państwa jako rodziców bądź opiekunów prawnych stosownych informacji.

9. Usuwanie oraz blokowanie

Informujemy, że będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Na przykład usuniemy Państwa dane osobowe zebrane na potrzeby realizacji konkursu po jego zakończeniu, o ile nie wyrazili Państwo zgody na dalsze ich przetwarzanie w innym celu. W takim przypadku, Państwa dane osobowe zostaną usunięte po odwołaniu udzielonej zgody (pkt. 2).

Każdemu z Państwa przysługuje prawo do kontroli przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację. W przypadku wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekażemy żądanie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, który wyda stosowną decyzję.

10. Hyperlinki

Nasze strony internetowe mogą zawierać hyperlinki, tzn. elektroniczne odnośniki, za pośrednictwem których można uruchomić strony internetowe innych przedsiębiorstw. W takim przypadku niniejsze zasady dot. ochrony danych osobowych nie znajdują zastosowania. Obowiązują natomiast wytyczne dot. ochrony danych osobowych umieszczone na tych stronach internetowych.

11. Zmiany w zapisie o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na naszych serwisach. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie (nie krótszej niż 14 dni od publikacji) będziemy powiadamiać naszych użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronach

Ostatnia aktualizacja 03.04.2017 r.

12. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, bądź w przypadku chęci usunięcia czy zablokowania, proszę zwrócić się do nas pod następujący adres: ochronadanychosobowych@oetker.pl

lub

Dr. Oetker Polska sp. z o.o.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
ul. Adm. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk

13. Arbitraż

Usługodawcą odpowiadającym za treść tej strony internetowej jest:

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.

Ul. Adm. Dickmana 14/15

80-339 Gdańsk

Telefon: +48 58 511 91 99

e-mail: serwis@oetker.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000005349

NIP 584-020-15-71

Rozwiązywanie sporów online: Unia Europejska zapewnia platformę online do rozwiązywania problemów wynikających z umów zawartych przez Internet. Patrz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternatywne rozwiązywanie sporów: Nie jesteśmy ani chętni ani zobowiązani do uczestnictwa w alternatywnych postępowaniach dot. rozwiązywania sporów przed Trybunałem Arbitrażowym Konsumentów.