Promocje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ -20% NA SOSY DESEROWEi PRODUKTY ŻELUJĄCE

 

  1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji "-20% na Sosy deserowe i Produkty żelujące"
  2. Organizatorem promocji "-20% na Sosy deserowe i Produkty żelujące" jest Dr. Oetker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-339, przy ul. Adm. Dickmana 14/15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Skarbowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000005349, posiadająca NIP 5840201571, REGON 190541270.
  3. Promocją objęte są następujące produkty: Sos o smaku czekoladowym, Sos malinowy, Sos truskawkowy, Sos toffi, Żelfix 2:1, Żelfix 3:1, Cukier żelujący 2:1, Cukier żelujący 3:1. 
  4. Z promocji mogą skorzystać zalogowani i niezalogowani klienci e-sklepu Dr. Oetkera.
  5. Promocja trwa od 01.08.2018 do 21.08.2018.
  6. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym pod adresem https://e-oetker.pl/
  7. Uczestnik promocji, który w czasie trwania promocji dokona zakupu produktów objętych promocją otrzyma na te produkty rabat w wysokości 20 %. Przyznany rabat nie podlega kumulacji. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznany rabat.
  8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy produktów objętych wyprzedażą.
  9. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk do dnia 31.08.2018. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania.